Đèn LED downlight

Downlight Mặt Cong Viền Bạc 5W

- Mã sản phẩm: MCB5W DS- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Ta.....

75.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Bạc 5W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV5W3M- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

85.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Bạc 5W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV5W3M- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

85.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Bạc 7W

- Mã sản phẩm: MCB7W DS- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Ta.....

90.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Bạc 7W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCB7W3M- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

100.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Bạc 9W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV9W3M- Công suất: 9W- Đường kính khoét lỗ: 110mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- .....

195.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Vàng 5W

- Mã sản phẩm: MCV5 DS- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Tai.....

75.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Vàng 5W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV5W3M- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

85.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Vàng 7W

- Mã sản phẩm: MCV7 DS- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Tai.....

90.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Vàng 7W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV7W3M- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

100.000 VNĐ
Downlight Mặt Cong Viền Vàng 9W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MCV9W3M- Công suất: 9W- Đường kính khoét lỗ: 110mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- .....

195.000 VNĐ
Downlight Mặt Trắng 5W

- Mã sản phẩm: MT5 DS- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Taiw.....

55.000 VNĐ
Downlight Mặt Trắng 5W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MT5W 3M- Công suất: 5W- Đường kính khoét lỗ: 76mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- C.....

75.000 VNĐ
Downlight Mặt Trắng 7W

- Mã sản phẩm: MT7 DS- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng- Chip LED Taiw.....

65.000 VNĐ
Downlight Mặt Trắng 7W 3 Màu

- Mã sản phẩm: MT7 DS- Công suất: 7W- Đường kính khoét lỗ: 90mm- Ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính- Ch.....

85.000 VNĐ
Hiển thị 1 đến 15 trong 24 (2 Trang)