Chuyển đổi đèn rọi ray thành rọi ngồi loại dài Asia

26.000 

Model: CH-02-DÀI

Chiều cao(mm): 225 X 60 X 20

Màu sắc: Vỏ trắng, vỏ đen