Máng đèn tuýp LED- Máng đơn 1.2m Asia

60.000 

Model: MĐ1,2-01

Chi tiết: Máng đơn

Chiều dài: 1230 mm

Chiều rộng: 40 mm

Chiều cao: 25 mm