Thanh ray dùng cho đèn rọi Asia

Thanh ray 1 mét : 50.000đ/ cái

Thanh ray 1 mét ( loại dầy) : 80.000đ/ cái

Thanh ray 1.5 mét : 80.000đ/ cái

Thanh ray 2.0 mét : 100.000đ/ cái

Danh mục: