Đèn led pha 150w

1.625.000 
1.755.000 
1.755.000 
903.500