Đèn sưởi nhà tắm 4 bóng

Giá gốc là: 2.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.430.000 ₫.